TSD

công ty TNHH phát triển dịch vụ kỹ thuật

You are here:

Thiết bị truyền dẫn quang SDH surpass hiT 7020, hiT 7025, hiT 7030,hiT 7035, hiT 7050, hiT 7060, hiT 7065, hiT 7070, hiT 7080, hiT 7300

Email In PDF.
Surpass HiT 7070TSD chuyên cung cấp giải pháp tích hợp hệ thống cho sản phẩm NGN SURPASS hiT 7020, hiT 7025, hiT 7030,hiT 7035, hiT 7050, hiT 7060, hiT 7065, hiT 7070, hiT 7080, hiT 7300 của Siemens có những tính ưu việt của truyền dẫn hiện đại. Các tính năng mới linh hoạt và gọn nhẹ của sản phẩm này cho phép xây dựng và mở rộng mạng SDH một cách hiệu quả và kinh tế nhất hoạt động với các tính năng như STM1 có thể nâng cấp lên STM4 và STM4 có thể nâng cấp lên STM16. Kết nối giữa SURPASS hiT 70xx với các thiết bị SDH truyền thống được thực hiện thông qua các giao diện SDH chuẩn.

Chúng ta đang chứng kiến sự xuất hiện hàng loạt dịch vụ viễn thông mới kỳ diệu đáp ứng nhu cầu truyền thông cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Những ứng dụng và triển khai công nghệ dựa trên giao thức Internet (IP-Based) đang làm cơ sở đẩy nhanh tốc độ truyền dữ liệu, đồng thời nảy sinh nhu cầu dịch vụ truyền thông mới.
Mạng truyền thông tương lai có nhiệm vụ đáp ứng đồng thời cả hai loại hình truyền thông: số liệu và thoại trên một nền mạng nhằm giảm chi phí đầu tư cho các nhà khai thác. Việc này thực hiện được do chỉ cần đầu tư một mạng hội tụ duy nhất mà vẫn đảm bảo thực hiện các dịch vụ truyền số liệu và thoại

SURPASS hiT 7020, hiT 7025, hiT 7030,hiT 7035, hiT 7050, hiT 7060, hiT 7065, hiT 7070, hiT 7080, hiT 7300 thế hệ tiếp theo của SDH
Sản phẩm NGN SURPASS hiT 7020, hiT 7025, hiT 7030,hiT 7035, hiT 7050, hiT 7060, hiT 7065, hiT 7070, hiT 7080, hiT 7300 của Siemens tích hợp những tính ưu việt của giải pháp truyền dẫn hiện đại. Các tính năng mới linh hoạt và gọn nhẹ của sản phẩm này cho phép xây dựng và mở rộng mạng SDH một cách hiệu quả và kinh tế nhất. Kết nối giữa SURPASS hiT 7020, hiT 7025, hiT 7030,hiT 7035, hiT 7050, hiT 7060, hiT 7065, hiT 7070, hiT 7080, hiT 7300 với các thiết bị SDH truyền thống được thực hiện thông qua các giao diện SDH chuẩn.
Hiện nay dải sản phẩm này được sử dụng nhiều nhất trong các ngành viễn thông tại Việt Nam. Đặc biệt trong viễn thông điện lực,  surpass hiT 7020, hiT 7025, hiT 7030,hiT 7035, hiT 7050, hiT 7060, hiT 7065, hiT 7070, hiT 7080, hiT 7300 được sử dụng phổ biến đảm bảo các tính năng STM1, STM4, STM16 trong các mạng truyền dẫn quang.

Dung lượng và độ linh hoạt cao hơn
Sản phẩm SURPASS hiT 7020, hiT 7025, hiT 7030,hiT 7035, hiT 7050, hiT 7060, hiT 7065, hiT 7070, hiT 7080, hiT 7300 cung cấp nhiều chủng loại giao diện, từ các chuẩn PDH, SDH cho tới 10Gbit/s. Ma trận chuyển mạch, bao gồm từ 1,25G @ VC-12 dùng cho thiết bị lớp dưới CPE cho tới 160G @ VC-4 của các thiết bị lớp trên, là những tính năng phân cấp tốt nhất hướng tới các ứng dụng trong mạng đa dịch vụ thế hệ mới. Ngoài ra, sản phẩm SURPASS hiT 7020, hiT 7025, hiT 7030,hiT 7035, hiT 7050, hiT 7060, hiT 7065, hiT 7070, hiT 7080, hiT 7300 của Siemens còn cho phép bảo vệ card và lưu lượng SDH.

Metro DWDM
Surpass hiT 70xx cung cấp giao diện 10Gb, từ loại 4x10Gbit/s trên một sợi quang, cho tới 32x10Gbit/s, có thể nâng dung lượng mạng cho nhà khai thác. Ngoài ra các giao diện màu của thiết bị cho phép kết nối thẳng vào mạng đường trục MDWD (Dense Wavelength Division Multiplexing) đường dài hoặc nội đô. Những giải pháp này khẳng định tính hiệu quả kinh tế của sản phẩm SURPASS hiT 7020, hiT 7025, hiT 7030,hiT 7035, hiT 7050, hiT 7060, hiT 7065, hiT 7070, hiT 7080, hiT 7300.

Ghép nối dung lượng ảo VCAT
Trước nhu cầu ngày càng tăng của dịch vụ số liệu/Ethernet đòi hỏi các thủ tục mới để truyền các gói dữ liệu có kích thước nhỏ hơn tương ứng với độ rộng băng thông linh hoạt hơn rất nhiều. Nhờ tính năng ghép nối ảo (Virtual Concatenation), thiết bị SurpasshiT 7020, hiT 7025, hiT 7030,hiT 7035, hiT 7050, hiT 7060, hiT 7065, hiT 7070, hiT 7080, hiT 7300 cho phép truyền đi các khung Ethernet ở các mức VC-x khác nhau như VC-12/-3/-4. GFP và LCAS.

Các chuẩn hóa Generic Framing Procedure (GFP) và Link Capacity Adjustment Scheme (LCAS) làm nâng cao tính năng kết nối điểm-tới-điểm Ethernet linh hoạt hơn rất nhiều. GFP cho phép ghép các tín hiệu Ethernet hiệu quả nhất vào các khung VC-x của thiết bị SDH nhằm hiệu chỉnh việc sử dụng băng thông trong mạng theo những yêu cầu dịch vụ của người tiêu dùng. LCAS cho phép truyền dẫn các tín hiệu Ethernet có kích cỡ khách hàng yêu cầu trên băng thông.

Ethernet Service Multiplexer
Nhờ có bộ trộn trung tâm, các kênh GFP từ phía các khách hàng có địa điểm khác nhau được gom lại với nhau, sau đó chúng được truyền tới một bộ dẫn đường Router (chẳng hạn BRAS, hay bộ dẫn đường truy cập). Việc gom lưu lượng Ethernet này (dùng DSLAM (Bộ ghép kênh truy nhập đường dây thuê bao số) hay bộ điều khiển trạm gốc) góp phần làm giảm số lượng các giao diện Ethernet cần thiết cho khách hàng.

Bộ chuyển mạch lớp 2
Bộ chuyển mạch lớp 2 của SurpasshiT 7020, hiT 7025, hiT 7030,hiT 7035, hiT 7050, hiT 7060, hiT 7065, hiT 7070, hiT 7080, hiT 7300 đem lại hiệu quả kinh tế cho việc thu gom thông tin. Giống như bộ trộn dịch vụ Ethernet nói trên, bộ chuyển mạch lớp 2 có chức năng như một DSLAM. Chuyển mạch lớp 2 đồng thời cho phép xây dựng mạng riêng ảo (VPN) lớp 2 hiệu quả nhất.

RPR và MPLS
Các dịch vụ điểm nối điểm, (đa) điểm nối đa điểm với các tính năng của lớp 2 thực hiện thông qua các giao diện RPR (Resilient Packet Ring) hoặc Multi Protocol Label Switching (MPLS). Những dịch vụ này giúp các nhà khai thác mạng SDH đáp ứng nhu cầu tăng cao dịch vụ số liệu.
Chức năng gom thông tin DSLAM với loại hình đa dịch vụ
Thiết bị SDH đa dịch vụ có thể đem lại kết quả giống như của một DSLAM hay của dịch vụ băng thông rộng. Loại hình đa dịch vụ như vậy cho phép thực hiện các dịch vụ truyền thống, chẳng hạn kênh thoại thuê riêng (voice leased line). Nói một cách khác, một thiết bị SDH đa dịch vụ đáp ứng được yêu cầu dịch vụ Ethernet tăng trưởng của doanh nghiệp khách hàng, đồng thời thực hiện được nhiệm vụ của một DSLAM một cách hiệu quả. SURPASS hiT 7020, hiT 7025, hiT 7030,hiT 7035, hiT 7050, hiT 7060, hiT 7065, hiT 7070, hiT 7080, hiT 7300 của Siemens có chức năng truyền tín hiệu Ethernet, vừa có chức năng thay cho một bộ chuyển mạch DSLAM tối ưu nhất. Khi nhu cầu tín hiệu đòi hỏi chất lượng cao và/hoặc nhu cầu số lượng lớn thuê bao tại cùng một địa điểm, tín hiệu.

Ethernet có thể kết nối trực tiếp lên lớp trên của mạng truyền dẫn. Kết nối như thế được thực hiện giữa hai đầu của tuyến Ethernet giữa một DSLAM và một BB-RAS.

Việc khai thác tài nguyên mạng vào dịch vụ truyền tín hiệu Ethernet sao cho hiệu quả nhất có thể thực hiện được nhờ thiết bị chuyển mạch lớp 2, hay các card RPR. Các thiết bị bao gồm: một chuyển mạch lớp 2 hỗ trợ nhiều khách hàng nằm rải rác và một bộ phân tách VLAN. Giao diện RPR có thể đáp ứng tính hiệu quả và tính bảo mật của tín hiệu được truyền đi từ các thuê bao tới các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Giao diện này thậm chí còn đem lại thêm doanh thu cho khách hàng nhờ sử dụng dịch vụ mạng VPN thông qua các cổng SHDSL (đường dây thuê bao số tốc độ cao một đường dây) của DSLAM.

Surpass Hit 70xx thay thế DSLAM
Surpass Hit 70xx thay thế DSLAM 

SURPASS hiT 70xx cho phép ghép nhiều giao diện DSLAM vào B-RAS hoặc mạng lõi nhằm đem lại một hiệu quả về chi phí. Điều kiện để thực thi các ghép nối này không đòi hỏi các thiết bị tốn kém hay tính năng đặc trưng thuộc lớp 3; Việc chuyển mạch được thực hiện ngay tại các bộ chuyển mạch lớp 2 có sẵn trong thiết bị đa dịch vụ. Ngoài ra, dịch vụ truyền thông nhờ được ghép vào các khung SDH an toàn nên cũng mang lại thêm lợi nhuận đối cho dịch vụ băng thông rộng.

 

Surpass Hit 70xx thay thế DSLAM
Surpass Hit 70xx thay thế DSLAM 

Truy cập Internet dành riêng
Một trong số những nhu cầu của mạng doanh nghiệp là việc truy nhập từ một hoặc nhiều địa điểm khách hàng tới một máy chủ Internet. Nếu điều này được thực hiện thì nguồn tài nguyên mạng dành riêng sẽ cho phép nhiều khách hàng ghép lại thành một nhóm, và cùng kết nối tới một giao diện duy nhất tại máy chủ. Như thế mức giảm chi phí là rất lớn. Với các thiết bị SURPASS hiT 7020, hiT 7025, hiT 7030,hiT 7035, hiT 7050, hiT 7060, hiT 7065, hiT 7070, hiT 7080, hiT 7300, dịch vụ này có thể được thực hiện được nhờ một loạt các giao diện Ethernet Service Multiplexer, bao gồm từ 10BaseT tới 10Gigabit Ethernet.

Mạng đa dịch vụ
Ngày này kênh cho thuê là một mỏ vàng trong các sản phẩm dịch vụ cung cấp tới các khách hàng doanh nghiệp. Việc mở rộng mạng nội bộ LAN sang các ứng dụng mạng diện rộng WAN đem lại nhiều lợi nhuận mới. Những dịch vụ Ethernet mới này hứa hẹn nhiều tiềm năng cho người sử dụng cuối cùng, và cũng có thể là một lựa chọn kinh tế cho các kênh thuê truyền thống.

Các dịch vụ như kênh thuê Ethernet hay Ethernet LAN có thể đã được ứng dụng trong các mạng đa dịch vụ rồi. Và các kết nối ảo có thể cũng đã được ứng dụng tại những nơi mà băng thông chia sẻ giữa các khách hàng khác nhau. Kết nối tập trung các chi nhánh với trụ sở doanh nghiệp ,nhiều mạng doanh nghiệp khách hàng có cơ cấu phân cấp thành nhiều nhánh văn phòng và kết nối tập trung tới một vài điểm trung tâm. Với những nhu cầu của khách hàng như vậy, một kết nối đơn từ nhiều điểm tới một điểm là giải pháp cực kỳ hiệu quả. SURPASS hiT 7020, hiT 7025, hiT 7030,hiT 7035, hiT 7050, hiT 7060, hiT 7065, hiT 7070, hiT 7080, hiT 7300 đáp ứng được dịch vụ này nhờ loạt giao diện từ 10BaseT tới 10Gigabit Ethernet.

Dịch vụ LAN trong suốt
Kết nối LAN giữa các điểm khách hàng khác nhau trong cùng mạng doanh nghiệp chỉ là điểm-nối-điểm. SURPASS hiT 7020, hiT 7025, hiT 7030,hiT 7035, hiT 7050, hiT 7060, hiT 7065, hiT 7070, hiT 7080, hiT 7300 cung cấp giải pháp chuyển mạch linh hoạt đem lại cơ hội tiết kiệm giao diện cho khách hàng.

Ứng dụng surpass HiT 70xx trong mạng đa dịch vụ
Ứng dụng surpass HiT 70xx trong mạng đa dịch vụ 

Dịch vụ chuyển mạch riêng
Việc tích hợp chuyển mạch Ethernet đơn cho phép cung cấp dịch vụ chuyển mạch tới từng cá nhân. SURPASS hiT 7020, hiT 7025, hiT 7030,hiT 7035, hiT 7050, hiT 7060, hiT 7065, hiT 7070, hiT 7080, hiT 7300 cung cấp các giao diện chỉ làm việc chuyển mạch Ethernet như vậy cho một khách hàng nào đó. Kết nối Ethernet đi và đến từ chuyển mạch này là các tín hiệu GFP định dạng khung.

Dịch vụ mạng LAN cá nhân ảo
SURPASS hiT 7020, hiT 7025, hiT 7030,hiT 7035, hiT 7050, hiT 7060, hiT 7065, hiT 7070, hiT 7080, hiT 7300 tích hợp tính năng RPR, cho phép phân tách các khách hàng doanh nghiệp khác nhau với các nhóm khách hàng lân cận. Giao thức mạch vòng logic -- thậm chí thực hiện ngay trên giao thức mạng SDH hỗn hợp (meshed) -- vẫn cung cấp dịch vụ hệt như SDH.

Xây dựng mạng thế hệ mới, SURPASS hiT
SURPASS hiT 7020, hiT 7025, hiT 7030,hiT 7035, hiT 7050, hiT 7060, hiT 7065, hiT 7070, hiT 7080, hiT 7300 của Siemens cho phép xây dựng mới và mở rộng các mạng thành phố và khu vực, đồng thời cũng trang bị cho các doanh nghiệp khách hàng có đầy đủ giao diện có chức năng dịch vụ tổng hợp, như Ethernet, SDH, và SAN…

Ứng dụng của Surpass HiT 70xx trong xây dựng mạng FTTH, FTTO, FTTB, FTTF (FTTX) và mạng truyền chuyên dụng thông tin quang
Ứng dụng của Surpass hiT 70xx trong xây dựng mạng FTTX và mạng chuyên dụng thông tin quang 

Dịch vụ tổng hợp này giúp kết nối khách hàng với các dịch vụ cung cấp bởi mạng Metro-Core và mạng khu vực. Loại hình đa dịch vụ này, tách biệt một cách an toàn bởi công nghệ SDH, hỗ trợ dịch vụ Telephony, các kết nối Ethernet, chẳng hạn Internet, Intranet, Video, SAN…

SURPASS hiT 70xx là giải pháp quan trọng trong mạng thế hệ mới cho các nhà khai thác. Ngoài việc cho phép các nhà khai thác tiếp tục cung cấp dịch vụ cho thuê kênh thoại, sản phẩm còn hỗ trợ gia tăng dịch vụ số liệu/Ethernet nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận mới.
 

Ngôn ngữ khác

Viễn thông

Hỗ trợ

Trực tuyến:
1. tuvan_tsd  tuvan_tsd
  • Trụ sở: 75 Tô Hiến Thành, P.Phúc La, Q. Hà Đông, Hà Nội
  • Tel/fax: (84.4) 3722 4666 - Fax: (84.4) 625 11 389
  • Hotline: +84 98 8686 087
  • eMail: tsd@tsd.com.vn; telecom@tsd.com.vn